Sao sách tiếng Anh lại đắt đến thế?

Sao sách tiếng Anh lại đắt đến thế?
(GDVN) - Bộ sách của lớp 3 gồm 14 cuốn cũng chỉ có giá chỉ 106 ngàn đồng/bộ… nhưng sách Anh văn chỉ gồm 2 cuốn mà giá tiền đã gấp đôi bộ sách giáo khoa hiện hành.