Sài Gòn hướng dẫn lựa chọn tài liệu giảng dạy của giáo viên trong trường học

04/04/2020 06:09
Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn lựa chọn tài liệu giảng dạy, của giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngày 3/4/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 1050/GDĐT-TrH, về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, nhằm triển khai hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, tổ chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19, học kỳ 2 của năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý một số nội dung về biên soạn, lựa chọn tài liệu trong giảng dạy của giáo viên như sau:

Nội dung dạy học phải phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Sài Gòn hướng dẫn lựa chọn tài liệu giảng dạy của giáo viên trong trường học ảnh 1
Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn lựa chọn tài liệu giảng dạy của giáo viên trong trường (ảnh minh họa: laodong.vn)

Nội dung dạy học, tài liệu, hình ảnh, học liệu học tập và giảng dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm mỹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của người học, không chứa đựng các yếu tố kích động, bạo lực, không trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa, lịch sử Việt Nam, không có định kiến giới, phân biệt đối xử.

Khi sử dụng hình ảnh, thông tin minh họa trên mạng internet, giáo viên cần đảm bảo bản quyền của hình ảnh, thông tin, toàn bộ thông tin phải được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi của người học.

Giáo viên chỉ sử dụng hình ảnh, tài liệu từ các trang chính thống, đảm bảo đúng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo, ghi rõ nguồn trích dẫn đối với các tài liệu sưu tầm trên mạng.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về quản lý, tuyên truyền, chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sử dụng các nguồn tài liệu, hình ảnh đưa vào nội dung dạy học, các trường hợp đặc biệt phải báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việt Dũng