Sau Đà Nẵng, đến lượt Thừa Thiên Huế thi tuyển chức danh Hiệu trưởng

30/10/2019 06:29
THÀNH PHONG
(GDVN) - Phải có ít nhất hai ứng viên tham gia dự tuyển chức danh Hiệu trưởng, trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tỉnh đề cử thêm người.

Ngày 29/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Hội.

Thừa Thiên Huế lần đầu thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Hội.
Thừa Thiên Huế lần đầu thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Hội.

Mục đích là nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn được cán bộ có đức có tài, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm;

Có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng tư duy để bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng nhà trường, góp phần phát nền giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong kế hoạch này cũng yêu cầu việc tổ chức thi tuyển phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Hiệu phó thi thắng 5 đồng nghiệp để làm Hiệu trưởng

Người tham gia dự tuyển phải bảo đảm về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh.

Theo đó, sẽ thi tuyển một vị trí Hiệu trưởng. Tuy nhiên, quy định đặt ra là phải có ít nhất hai ứng viên tham gia dự tuyển.

Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử thêm người dự tuyển.

Đối tượng tham gia dự tuyển là viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng.

Hoặc viên chức đang công tác tại các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng và tương đương.

Đối với các đối tượng tham gia dự tuyển công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Hiệu trưởng, đang công tác tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, đang giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên;

Nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông, sẽ được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như: trong độ tuổi bổ nhiệm, có đủ sức khỏe, có kết quả nhận xét, đánh giá đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên trong giai đoạn 2016-2018…

Bao giờ Bình Thuận làm được như Đà Nẵng?

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì yêu cầu phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông. Đồng thời phải có một số văn bằng, chứng chỉ khác theo quy định.

Về nội dung, hình thức thi tuyển sẽ gồm hai phần là thi viết và trình bày đề án. Đối với nội dung thi viết thì thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông;

Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông; Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Phần thi đề án thì đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của công tác giáo dục và đào tạo tại Trường trung học phổ thông Gia Hội và chỉ ra nguyên nhân;

Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho công tác giáo dục và đào tạo tại trường…

Bài thi viết và trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi.

Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

Trước đó, Đà Nẵng được xem là địa phương đi đầu trong việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo trường học như: Hiệu phó, Hiệu trưởng. Việc thi tuyển này cũng được đánh giá cao bởi nó hạn chế được tình trạng chạy chọt, tạo sự công bằng.

THÀNH PHONG