Bộ Y tế tổ chức hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

10/07/2018 16:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Sáng 10/7/2018 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Ban chấp hành Tru

Tham dự hội nghị có ông Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cùng toàn thể các đại biểu Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi ủy,  Đảng bộ Bộ Y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đại biểu với cương vị, trọng trách được giao sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị để tham gia xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy, Chi ủy mình nhằm triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. ảnh: moh.gov.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế - ông Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII họp từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/5/2018 đã thông qua 03 Nghị quyết rất quan trọng đó là:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Nghị quyết 27NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết 28NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Việc tổ chức họp tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương  khóa XII là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm giúp các Đảng ủy, Chi ủy, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Y tế nắm vững nội dung của các Nghị quyết, từ đó vận dụng vào các công tác thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Ông Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. ảnh: moh.gov.vn

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đề nghị các đại biểu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Phát huy ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung Nghị quyết; tích cực, chủ động nghiên cứu nắm vững những nội dung các Nghị quyết được đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt tại hội nghị.

2. Các đồng chí bí thư Đảng bộ, Chi bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Thanh tra Bộ, đơn vị dự Hội nghị cần triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ mình tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện tốt các Nghị quyết; đồng thời xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII theo đúng Kế hoạch số 158/KH/ĐU ngày 26/6/2018 của Đảng ủy bộ.

3. Tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII, quan tâm liên hệ thực tiễn với lĩnh vực công tác của mình để triển khai thực hiện hiệu quả gắn với nhiệm vụ của Ngành Y tế, cũng như nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên, trọng tâm cho các mục tiêu là:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ;

Tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; phòng chống tham nhũng lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.

Cải cách chính sách xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện mạo bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, uy tín, tin cậy và minh bạch.

Trúc Diệp