Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

03/10/2019 18:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 3/10, Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”.

Hội nghị ban chấp hành đảng lần thứ 10 Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. ảnh: TrD.

Hội nghị cũng nghe Báo cáo về kết quả hoạt động từ tháng 10/2018 đến nay của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; đóng góp ý kiến về dự thảo tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 và dự thảo tổ chức hội nghị chuyên đề quý IV/2019.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy cơ quan tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ cơ quan để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy cơ quan để tập trung chỉ đạo kịp thời.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2018; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, củng cố, bổ sung kịp thời nhân sự cấp ủy; phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của các tổ chức Đảng trực thuộc. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, nhất là lãnh đạo Đoàn Thanh niên cơ quan chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 đảm bảo đúng nguyên tắc, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong 9 tháng đầu năm.

Qua đó, thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng quy định pháp luật;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi Bảo hiểm y tế;

Kiện toàn tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - bà Nguyễn Thị Nga đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trúc Diệp