Tăng cường công tác đảm bảo quyền lợi cho người bệnh Bảo hiểm Y tế

01/10/2019 10:35
Tùng Dương
(GDVN) - Hoàn trả người bệnh các khoản thu không đúng quy định như chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ y tế, chi phí thuộc phạm vi quyền lợi hưởng Bảo hiểm Y tế.

Đây là một trong những nội dung tại Công văn số 3328/BHXH-GĐB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm Y tế.

Công văn nêu, ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 10/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm Y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung của chỉ thị đến các đơn vị, cá nhân liên quan và nghiêm túc tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý:

Chủ động thông báo, phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

Đặc biệt là ngay khi phát hiện dấu hiệu lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để trục lợi quỹ Bảo hiểm Y tế hoặc tại cơ sở y tế có hiện tượng gia tăng bất thường về chi phí khám chữa bệnh, chỉ định điều trị nội trú.

Chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng hoặc chỉ định thuốc quá mức cần thiết; ghi thêm chẩn đoán để hợp thức hoá chỉ định cận lâm sàng, đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, tiền khám bệnh, tiền giường bệnh không đúng quy định.

Tăng cường công tác đảm bảo quyền lợi cho người bệnh Bảo hiểm Y tế, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế (bao gồm cả phần chi phí thu thêm của người bệnh).

Hoàn trả người bệnh các khoản thu không đúng quy định như chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ y tế, chi phí thuộc phạm vi quyền lợi hưởng Bảo hiểm Y tế, chi phí thuốc, vật tư y tế không cung ứng đủ, để người bệnh phải tự mua.

Tăng cường công tác giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp gian lận Bảo hiểm Y tế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác đảm bảo quyền lợi cho người bệnh Bảo hiểm Y tế ảnh 1
Tăng cường công tác đảm bảo quyền lợi cho người bệnh Bảo hiểm Y tế. Ảnh minh họa: Tùng Dương.

Tiếp tục cải cách để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tham mưu với Chính phủ, đồng thời triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản, kế hoạch của Ngành nhằm quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, sắp xếp tinh gọn và hiệu quả bộ máy tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng Công nghệ thông tin.

Đưa tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị trong Ngành.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với tổ chức, doanh nghiệp.

Kiên quyết kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm trong việc thực hiện công vụ; thực hiện tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ đề ra.

Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, kịp thời thông tin về những thay đổi của chính sách, biểu mẫu, hồ sơ cho doanh nghiệp và người lao động được biết trước khi áp dụng chính sách mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống chăm sóc khách hàng theo định hướng cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo và chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống trả lời tự động nhằm hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp kịp thời.

Tùng Dương