Tìm giải pháp khắc phục những tồn tại của Luật Bảo hiểm y tế

19/10/2018 07:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 18/10/2018 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế là cần thiết để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ tài chính cho người dân khi đau ốm, đồng thời là công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo định hướng công bằng và hiệu quả.

Quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện Luật.

Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật.

Các vấn đề vướng mắc tập trung vào việc mở rộng bao phủ đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế; Phạm vi được hưởng Bảo hiểm y tế, mức hưởng; Tổ chức Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (Hợp đồng, đăng ký khám chữa bệnh, chuyển tuyến, thủ tục khám chữa bệnh, giám định); Phương thức thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; Quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế; và tổ chức và quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế…

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức Hội thảo rộng rãi khu vực phía Bắc để thảo luận đồng thời tổng kết đánh giá những vấn đề trọng tâm trong chính sách Bảo hiểm y tế và đề xuất các nội dung liên quan đến định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:

Cung cấp thông tin về thực trạng và việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2018. Thảo luận về những tồn tại và bất cập của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành.

Xác định cách thức tiếp cận sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế dựa trên bài học kinh nghiệm trong nước, quốc tế và xin ý kiến định hướng chính sách sửa dổi Luật Bảo hiểm y tế.

Tại hội thảo, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình bày báo cáo: Chính sách pháp luật Bảo hiểm y tế, gợi ý một số chính sách trong dự kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế; Định hướng sửa Luật Bảo hiểm y tế; Tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2018.

Các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho định hướng sửa đổi Luật, tạo tiền đề cho các hoạt động xây dựng Luật trong thời gian tới.

Trúc Diệp