Trò chưa biết chữ, cô ra bài điền từ tiếng Anh

20/10/2012 15:15
Phản hồi về kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT về tình trạng dạy thêm, học thêm và lạm thu ở các trường thuộc địa bàn Hà Nội, độc giả cho rằng sai phạm trên thực tế nhiều hơn kết quả mà Bộ đưa ra rất nhiều và tình trạng này không chỉ là vấn đề của riêng thủ đô.