Ngày 26/7, công bố kết quả thi tốt nghiệp 2021

23/07/2021 06:01
GDVN- Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ; gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Bộ trước ngày 30/7.