VinaPhone triển khai Tổng đài tiếng dân tộc

06/10/2017 14:02
(GDVN) - VinaPhone triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thông qua tổng đài tiếng dân tộc với 8 ngôn ngữ khác nhau