Ba cái thiếu cơ bản về nhân lực cho ngành nguyên tử Việt Nam

12/12/2013 07:37
(GDVN) - Thừa nhận nguồn nhân lực cho ngành năng lượng nguyên tử hiện nay còn thiếu, Bộ GD&DDT cho biết, trước hết muốn đào tạo thì phải có người đào tạo, có khả năng đào tạo nhưng hiện nay chúng ta đang rất thiếu. Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho đào tạo cũng thiếu mặc dù đã có nhưng còn yếu kém.

"Việt Nam chưa xây dựng xong chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân"

25/06/2013 13:56
(GDVN) - "Vấn đề quan trọng nhất được đặt ra là: Đào tạo xong thì họ làm gì, ở đâu thì cái đó chưa được xác định rõ. Học ngành hạt nhân ra thường khó xin việc vì số cơ quan tuyển ngành này ít lắm. Ở Việt Nam chưa có nhiều cơ sở công nghiệp điện hạt nhân nên đa số sinh viên ra trường từ nay đến khi tuyển người vào làm ở cơ sở công nghiệp điện hạt nhân sẽ đi xin việc khác rất xa thứ được đào tạo".