Hà Nội chốt 4 môn thi vào lớp 10

20/02/2021 06:20
GDVN- Điểm mới đáng chú ý là mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập.

Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10

20/05/2020 11:25
(GDVN) - Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực tuyển sinh nào được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường công lập trong khu vực đó.