Năm 2013, Thanh tra thuế sẽ "sờ gáy" nhiều doanh nghiệp lớn

18/02/2013 15:10
Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách sẽ được ngành Thuế tăng cường trong năm 2013. Trong đó, cơ quan quản lý sẽ chú trọng việc thanh tra với các doanh nghiệp lớn và các chuyên đề như chuyển giá, thương mại điện tử hay kinh doanh qua mạng…