Giáo viên cốt cán, anh là ai?

18/05/2020 06:29
(GDVN) - Có thể nói, giáo viên cốt cán là cánh tay nối dài của lãnh đạo ngành giáo dục đến cơ sở giáo dục tiểu học.

Bộ Giáo dục đào tạo và giáo viên ở Đức

24/09/2017 13:14
(GDVN) - Kết quả điều tra thống kê ở những người có trình độ đại học ở Đức đã chứng minh: giáo viên là một nghề có chỗ làm việc chắc chắn và có cuộc sống ổn định nhất.