"Con Cưng" của... Bộ Công thương

24/08/2018 10:51
(GDVN) - Đã đến lúc Bộ Công thương và các địa phương phải xem xét lại cung cách làm việc, trình độ của cán bộ Quản lý thị trường.