Trúng smartphone với Agribank Mobile Banking

03/09/2015 09:54
(GDVN) - Khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ Mobile Banking của Agribank có cơ hội trúng điện thoại iPhone 6Plus, Samsung Galaxy Note 4 và 180 giải thưởng giá trị khác.