Quy định mới về thi tuyển công chức

03/12/2020 05:50
GDVN- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Tiêu chí thành lập chi cục, phòng

01/09/2020 06:33
GDVN- Nghị định bổ sung quy định tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục.