Đạo đức người làm báo

21/06/2013 07:17
Thời gian qua, khi xuất hiện kiến nghị sửa đổi Luật Báo chí theo hướng thủ trưởng tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu nhà báo, tòa báo cung cấp danh tính nguồn tin, đã có nhiều ý kiến nhân sự việc này đề cập đạo đức người làm báo.