Kiểm toán không có vùng cấm

03/02/2017 07:00
(GDVN) - Thủ tướng nhấn mạnh, qua kiểm toán, phát hiện những lỗ hổng, chỗ bất hợp lý của pháp luật, công tác quản lý để "vá lại", hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng: "Thời cơ đang ở phía trước"

03/11/2016 06:50
(GDVN) - "Chính phủ Việt Nam vững tin, quyết tâm đổi mới chính mình, tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Ai đang "xin đểu" doanh nghiệp?

02/11/2016 16:10
(GDVN) - Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đánh giá, trong khi Chính phủ và Thủ tướng rất nỗ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì ở địa phương vẫn có chuyện nhũng nhiễu.

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

28/10/2016 08:23
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm.