Xin hãy thực tâm lắng nghe ý kiến giáo viên

11/01/2021 14:58
GDVN- Trước khi thực hiện việc gì có tác động sâu sắc đến giáo viên, học sinh xin hãy cho giáo viên được gặp gỡ, góp ý trực tiếp đừng lắng nghe ý kiến của “đại diện".

Nghề giáo, những lượm lặt... buồn

13/10/2019 07:30
(GDVN) - Nếu không có những chính sách và đãi ngộ tốt nghề giáo viên rất dễ bị các bạn trẻ “xa lánh”. Thực tế với mức lương thấp và áp lực lớn nhiều người đã bỏ nghề.