Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!

22/06/2018 06:10
(GDVN) - Chúng ta giải quyết vấn đề sĩ số không chỉ vì người học mà còn phải vì giáo viên. Phải biết thương giáo viên. Họ dạy để sống chứ đâu phải dạy để… chết”.

Nhà giáo Phạm Toàn: Cải cách phải giản dị!

20/05/2017 06:27
(GDVN) - Cải cách phải giản dị, nếu đi vào được cốt lõi: nhóm Cánh Buồm chúng tôi thấy chân dung người học bậc phổ thông muôn đời muôn kiếp chỉ là "con người biết học"