Đà Nẵng đã chấm xong thi quốc gia 2019

11/07/2019 18:23
(GDVN) - Đà Nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất ngày 16/7 và gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về các đơn vị.