Biết thế, xưa học tại chức còn hơn

10/11/2016 08:49
(GDVN) - “Quan chức cấp xã phường quê tôi chẳng có lấy một ông học chính quy đàng hoàng. Sang nhất là có bằng 12 còn nhiều người chỉ vừa học xong lớp 9…”

Sam Rainsy tấn công vào "con ông cháu cha"

26/09/2016 11:39
(GDVN) - Sam Rainsy đả kích các đảng viên đảng cầm quyền CPP, sau đó nói ông và Kem Sokha không có ý định tiếp tục nắm giữ quyền lực thông qua con cháu mình.