''Đụng chạm'' bên ngoài vẫn mang thai

25/11/2011 13:04
Nếu thời gian tới bạn và bạn trai bạn tiếp tục gần gũi thì hai bạn cần lường trước tình huống này và cân nhắc, lựa chọn và sử dụng các biện pháp tránh thai...