Chưa có quy định ngành học độc hại

29/09/2012 14:50
Cùng học một chuyên ngành nhưng sinh viên ở trường này được miễn giảm học phí do được xếp vào ngành độc hại nhưng trường khác thì không.