Tôi muốn biết ai sẽ giơ tay...xin làm!

29/04/2020 06:58
(GDVN) - Trong công việc thường đặt ra các câu hỏi là “Làm gì, Làm như thế nào và Ai làm?”. Câu hỏi "Ai làm?" tuy ở cuối nhưng rất quan trọng.

19 điều đảng viên không được làm

29/02/2012 08:13

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 115 – QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)