Cho giáo viên trình bày ý kiến để chấn chỉnh hoạt động trên mạng xã hội

23/06/2019 07:00
Hưng Long
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu yêu cầu cho giáo viên được trình bày ý kiến để chấn chỉnh tình trạng tham gia hoạt động mạng xã hội.

Ngày 20/6, các giáo viên trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã nhận được thông báo gửi qua hộp thư điện tử của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo đính kèm có nội dung liên quan đến việc tăng cường nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động trên mạng xã hội.

Cho giáo viên trình bày ý kiến để chấn chỉnh hoạt động trên mạng xã hội ảnh 1
Mạng xã hội đang từng ngày trở thành phương tiện truyền thông thống trị. (Ảnh: VOV)

Nội dung thông báo thể hiện, thực hiện Công văn số 208-CV/BTG ngày 07/6/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu về việc quán triệt nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội;

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trong thời gian qua một số ít cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube…để đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, hoặc có những biểu hiện thiếu chuẩn mực.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu đã yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở nội dung cụ thể.


Trên mạng xã hội, không loại trừ có cả những cái “bắt tay với âm binh” 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học không đăng tải, chia sẻ thông tin, hoặc bày tỏ tán đồng, phụ họa trên mạng xã hội về những thông tin thất thiệt, thông tin chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố.

Không sử dụng mạng xã hội để tham gia góp ý, bình luận, phát ngôn tùy tiện, tạo ra những bất ổn trong dư luận xã hội;

Quan điểm, ý kiến cá nhân luôn được tôn trọng nhưng phải đúng nơi, đúng lúc; không được lợi dụng danh nghĩa quyền dân chủ của công dân để thể hiện những quan điểm cá nhân đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những chủ trương, quy định của địa phương.

Triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

Đồng thời, trên cơ sở Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh cụ thể hóa để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử phù hợp với địa phương, đơn vị.

Qua đó, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

Các trường học chú trọng phát huy dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được trình bày ý kiến thông qua các hội nghị chi bộ, hội nghị cán bộ, công chức, các cuộc họp của nhà trường…

Tránh trình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, dồn nén tư tưởng, tình cảm của một số cá nhân, dẫn đến việc sử dụng trên mạng xã hội bày tỏ ý kiến theo chiều hướng tiêu cực.

Hiệu trưởng các trường quan tâm nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nhận thức của cán bộ, giáo viên để chia sẻ, động viên kịp thời;

Phát hiện chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hưng Long