Huyện Kỳ Sơn có Trưởng Phòng Giáo dục mới

01/01/2020 08:04
(GDVN) - Hy vọng, bằng sự nghiêm khắc và không ngừng học hỏi vươn lên của mình, giáo dục Kỳ Sơn dưới thời tân Trưởng phòng Phan Văn Thiết sẽ bước sang một trang mới.