Tại sao hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ hội chi quà cho giáo viên?

05/03/2020 06:00
Phan Tuyết
(GDVN) - Không thừa nhận lấy tiền quỹ hội phụ huynh để chi quà cho giáo viên chứng tỏ hiệu trưởng biết được việc làm này là sai, là không đúng, là vi phạm pháp luật.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về việc nhà trường lấy tiền quỹ hội chi quà 20/11 cho giáo viên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hiệu trưởng nhà trường.  

Thầy Phạm Mạnh Hùng đã khẳng định rằng đó là tiền ngân sách, không liên quan gì đến tiền của phụ huynh và bác bỏ những phản ánh của phụ huynh là hoàn toàn sai.

Tại sao hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ hội chi quà cho giáo viên? ảnh 1
Hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh khẳng định tờ trình này là thật (Ảnh do phụ huynh cung cấp).

Lời khẳng định của vị trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh

Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với ông Xồng Chia Xa, trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường để xác nhận:

Tờ trình về việc xin kinh phí quà 20/11 và liên hoan năm học 2019-2020 do Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng ký, cùng dòng chữ duyệt chi với chữ ký của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh có phải do chính ông ký hay là giả mạo?

Tại sao hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ hội chi quà cho giáo viên? ảnh 2
Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Na Ngoi choáng với mức chi quà 20/11 của trường

Câu trả lời như đinh đóng cột của vị trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh:

“Đó là tôi ký! Tôi ký duyệt theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng đưa ra mà”.

Vậy, có thể khẳng định tờ trình về việc xin kinh phí quà 20/11 và liên hoan năm học 2019-2020 (gồm 39 giáo viên x 300.000 đồng=11.700.000 đồng) do Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng ký là đúng, hoàn toàn không phải giấy tờ giả mạo.

Vậy vì sao hiệu trưởng vẫn khẳng định không có chuyện lấy tiền cha mẹ học sinh chi mà là tiền ngân sách?

Điều 10 Thông 55/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 11/5/2011 quy định rất rõ về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Tại sao hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ hội chi quà cho giáo viên? ảnh 3
Vì sao nhiều hiệu trưởng vùng cao đang là vua một cõi?

"Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong đó nhấn mạnh:

Không được dùng số tiền đó để khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường…".

Vì vậy, việc hiệu trưởng nhà trường làm tờ trình yêu cầu hội trưởng chi số tiền của cha mẹ học sinh nộp vào quỹ là vi phạm pháp luật về việc thu chi trong nhà trường.

Còn việc hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ của cha mẹ học sinh để chi quà chứng tỏ hiệu trưởng biết được việc làm này là sai, là không đúng, là vi phạm pháp luật.

Câu hỏi được đặt ra: Vậy tại sao biết sai, biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình làm?

Câu trả lời phải để ngành chức năng vào cuộc làm rõ động cơ và mục đích của việc làm trên.

Từ đó, có biện pháp xử lý thật nghiêm những cán bộ quản lý cố tình vi phạm việc thu, chi để tạo gánh nặng về kinh tế cho những phụ huynh nghèo, khốn khổ ở vùng đất còn khó khăn, lạc hậu nhất nhì cả nước.

Phan Tuyết