Đà Nẵng đang chống dịch như thế!

Đà Nẵng đang chống dịch như thế!
GDVN- Đà Nẵng có lẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước được nhận bằng khen của Thủ tướng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chặn làn sóng COVID-19, đón làn sóng FDI

Chặn làn sóng COVID-19, đón làn sóng FDI
GDVN- Với việc COVID-19 trở lại cộng đồng nhưng bước đầu đã nhanh chóng được khoanh vùng, Việt Nam đang chứng tỏ được khả năng phòng chống dịch, giữ ổn định tình hình.