Chặn làn sóng COVID-19, đón làn sóng FDI

06/12/2020 08:27
GDVN- Với việc COVID-19 trở lại cộng đồng nhưng bước đầu đã nhanh chóng được khoanh vùng, Việt Nam đang chứng tỏ được khả năng phòng chống dịch, giữ ổn định tình hình.