Văn minh Tà Lưa

10/06/2020 06:00
GDVN- Dối trá là sản phẩm gắn với nền văn minh nhân loại, một đặc điểm do con người sinh ra và gắn liền với sự tồn tại của loài người.

Cú sốc tương lai (*) và nền giáo dục

20/04/2020 06:18
(GDVN) - Câu hỏi về tương lai luôn là câu hỏi của bất kỳ thế hệ, thời đại và của bất kỳ tư tưởng, chủ nghĩa hay của từng cộng đồng, từng cá nhân hay gia đình.

Mặt trời, Thần chết và Trí tuệ

22/05/2017 07:56
(GDVN) - Nếu một lúc nào đó nhân loại đạt đến ngưỡng “Thế giới đại đồng” thì cũng là lúc Trí tuệ chứ không phải quyền lực chính trị trở thành khát vọng của mỗi công dân