Mẹo "phát hiện" trái cây Trung Quốc

15/10/2012 15:13
Trái cây TQ cũng thu hoạch theo thời vụ và về Việt Nam rộ theo mùa. Hiện đang vào mùa hồng, lựu nên 2 mặt hàng này về nhiều nhất. Riêng táo, lê thì về thường xuyên quanh năm.

Điểm mặt các loại pháo, đạn trong bảo tàng Pháo binh Việt Nam

25/08/2012 08:30
(GDVN) - Bảo tàng Pháo Binh thuộc loại bảo tàng lịch sử quân sự chuyên ngành, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền. Các hiện vật của bảo tàng phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Pháo binh Việt Nam với truyền thống tiêu biểu "Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng". Bảo tàng trưng bày chủ yếu là các hiện vật như pháo, đạn pháo và vỏ pháo các loại. Ngoài ra còn trưng bày một số hình ảnh hoạt động của bộ đội pháo binh từ trước đến nay. Dưới đây là một số hình ảnh các loại pháo binh đang được bảo tàng trưng bày.