Mặt trái của các kỳ thi học sinh giỏi

22/01/2021 06:52
GDVN- Để đi thi học sinh giỏi, học sinh buộc phải tập trung học môn mình chọn thi, nên tình trạng học lệch đã và đang xảy ra, đặc biệt là ở các trường chuyên, lớp chọn.