Tết về, lên miền Tây Quảng Ngãi ăn cá Niên

10/02/2018 06:51
(GDVN) - Cá niên làm cho hình ảnh núi rừng và con người miền núi đất Quảng xa xôi, cách trở về địa lí bỗng trở nên gần gũi và thân thiết trong vòng tay, tình cảm bạn bè