Cấu trúc bài thi riêng vào Đại học FPT

09/08/2016 14:05
(GDVN) - Tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của Đại học FPT, các thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi theo hình thức Trắc nghiệm Toán, Tư duy logic và Viết luận.