Nghệ An chọn xong sách giáo khoa

19/05/2020 15:20  Giáo viên huyện Kỳ Sơn đang nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 (Ảnh CTV) 
GDVN- Việc chọn một bộ sách sẽ tạo thuận lợi cho việc tập huấn, chỉ đạo có tính hệ thống, cách tiếp cận và logic đi theo một mạch từ lớp 1 đến lớp 12.