Để kinh tế tư nhân tăng tốc

28/02/2021 10:13
GDVN- Sau 35 năm đổi mới, từ chỗ bị hạn chế phát triển, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước tiến lớn.