Đừng để xấu hổ vì một thời làm quan!

13/06/2014 17:52
(GDVN) - Trước áp lực của tiền bạc và công việc thì mới bộc lộ ai thực sự có năng lực, ai thực sự vì dân vì nước, thực sự vì công việc, vì xã tắc.