Nên cấm Hiệu trưởng nhận quà Tết?

15/01/2017 06:09
(GDVN) - Việc này là để giữ gìn môi trường sư phạm trong sáng và hạn chế những tiêu cực, nhũng nhiễu và lãng phí trong các cơ sở trường học.