Phương thức xét tuyển của nhóm GX

31/07/2016 12:38
(GDVN) - Phương thức xét tuyển chung theo nhóm trường là một giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng "trúng tuyển ảo" cho các trường tham gia.