Thi quốc gia sẽ giữ ổn định đến năm 2023

02/10/2018 06:56
(GDVN) - Phương thức tổ chức kỳ thi quốc gia sẽ được tiếp tục giữ ổn định đến khi áp dụng đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới (từ năm 2019 đến 2023).

Đề xuất lộ trình cho hội đồng trường

27/08/2016 06:35
(GDVN) - Hội đồng trường chỉ phát huy vai trò của mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế “bộ chủ quản” và “trường trực thuộc” được hoàn toàn xóa bỏ.

Vì sao phải đổi tên ĐH Quốc gia?

26/03/2012 09:00
Xung quanh vấn đề đổi tên Đại học quốc gia, nhiều đại biểu không đồng tình và cho rằng “nó” cũng là thương hiệu quốc tế…”