Những Bá Kiến trong ngành giáo dục

18/08/2017 06:05
(GDVN) - Không có nỗi cực nào hơn là nỗi cực đi dạy hợp đồng ăn lương tối thiểu hoặc theo tiết. Bởi nhiều trường học của nhiều địa phương có nhiều Bá Kiến đang tồn tại.