Tình yêu không có lỗi, lỗi tại đâu?

24/06/2018 02:44
(GDVN) - Trộm nghĩ, tình yêu không có lỗi, nếu có lỗi đó cũng chỉ là những cánh hồng rơi rụng làm bước chân người không muốn dẫm lên mà thôi.

Tình yêu nước Nhật trong tôi

18/11/2015 12:44
(GDVN) - Người Nhật đã biến những cái hầu như không thể thành có thể, và còn hơn thế, đạt đến tầm nghệ thuật và trở thành biểu tượng.

“Hoa xương rồng” đơm bông từ chiến trận

03/05/2015 05:00
(GDVN) - Người ta gọi nơi bác và các đồng đội tề tựu vơi nhau là “xóm không chồng”. Còn tôi gọi những người như bác là "những đóa xương rồng đâm bông từ chiến trận”.