Kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức

Kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức
(GDVN) - Chính phủ nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, chống tham nhũng đã tạo động lực, lòng tin của doanh nghiệp.

Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD
(GDVN) - “Ngành Công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là Bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”.

Thúc đẩy năng lực quốc gia như thế nào?

Thúc đẩy năng lực quốc gia như thế nào?
(GDVN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cơ hội tốt nhưng cũng gây nguy cơ Việt Nam bị bỏ lại xa hơn nếu “lỡ tàu”; kinh tế thế giới có diễn biến khó đoán định.

Vietjet tiếp tục tuyển tiếp viên năm 2016

Vietjet tiếp tục tuyển tiếp viên năm 2016
(GDVN) - Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và nước ngoài, các ứng viên trúng tuyến sẽ được bố trí việc làm tại hãng với mức thu nhập tốt,...