Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

06/02/2021 06:01
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Cái kim trong “bọc” VNEN đã lòi ra

29/10/2017 07:28
(GDVN) - Sau báo cáo này sẽ có những nghiên cứu về VNEN để tranh thủ khoản tài trợ 5 triệu USD cũng từ Quỹ Dubai Cares, đơn vị tài trợ cho báo cáo nói trên.