Sẽ ban hành chuẩn trường quốc gia ở cấp THCS, THPT trong năm nay?

03/10/2012 16:43
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia để lấy ý kiến rộng rãi, nếu được chấp thuận đây là một quy chế mới cho các trường phổ thông phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia.