Cá chép hóa rồng nhờ thi hộ: Thủ đoạn

06/01/2019 00:40
(GDVN) - Một buổi học hộ có giá khoảng 70.000 đồng. Một buổi thi hộ không dưới 500.000 đồng nhưng vẫn có sinh viên sẵn sàng móc hầu bao để qua được môn.

Luận bàn về “chạy” trong trường học

14/08/2016 08:16
(GDVN) - Nhận tiền không phải bằng mồ hôi công sức của mình mà bằng vị trí công tác thì chữ thầy chỉ được nhắc trước mặt còn sau lưng người ta gọi lão ấy, thằng cha ấy.