Bến xe mẹ và con

22/05/2011 23:43
Con lên thành phố học. Cứ mỗi lần mẹ tiễn ra bến xe, ngoài tiền tháng, mẹ dúi thêm ít tiền lẻ: "Lên đó mà đi ăn hàng nha con".