Đủ kiểu trục lợi bảo hiểm y tế

01/09/2017 06:09
(GDVN) - Việc trục lợi từ chính sách bảo hiểm y tế ngày càng trở nên tinh vi, tác động xấu đến việc duy trì sự ổn định của chính sách bảo hiểm y tế toàn dân.