Muốn hỏi bài cũ phải báo trước cho học trò?

20/05/2020 09:04
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thi hay xét tốt nghiệp cũng phải học!

14/04/2020 06:31
(GDVN) - Muốn hay không muốn, học sinh lớp 12 cũng phải học, đảm bảo điểm tổng kết trung bình các môn từ 5.0 trở lên và có hạnh kiểm Trung bình, Khá, Tốt.

Hai phương án cho kì thi Quốc gia

11/04/2020 06:30
(GDVN) - Nếu tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đề xuất Chính phủ xét đặc cách tốt nghiệp năm nay.